LIPOLIFE 3G

LIPOLIFE  3G

LipoLife 3G predstavuje tretiu generáciu systémov s parametrami maximálnej bezpečnosti a preukázanej klinickej úspešnosti. Stal sa nepostrádateľnou súčasťou ponuky v klinickej praxi lekárov a kliník na celom svete.


Vďaka tomu, že LipoLife 3G je kompletným riešením, ktoré pokrýva všetky fázy liposukcie,liftingu a aplikácie vlastného tukového tkaniva, dochádza k zefektívneniu celého chirurgického výkonu. Je to prvé integrované riešenie svojho druhu,ktoré vsebe spája viaceré funkcionality v kompaktnom, prenosnom aprehľadne usporiadanom systéme.
LipoLife 3G je najmodernejšia a najnovšia technológia liposukcie. Aplikáciou laseru a odsávania sa zjednodušuje celý postup a výrazne sa skracuje doba potrebná na ošetrenie. Tepelná energia a jedinečné vlákno s vyžarovaním do kruhu zase umožňujú efektívny a jednotný lifting kože, zatiaľ čo zber tuku s vysokou vitalitou vytvára  predpoklady pre úspešnú a okamžitú transplantáciu vlastného tukového tkaniva.
Tichý chod zariadenia LipoLife a minimálny podlahový priestor, ktorý zaberá, zaručuje flexibilitu výkonu liposukčných procedúr pri lokálnej anestézii v ambulantných klinikách a poskytuje zvýšenú bezpečnosť i väčšiu atraktivitu pre pacientov. Kompaktný dizajn taktiež znižuje zaplnenosť operačných sál prístrojovou technikou, čím prispieva k vytváraniu príjemnejšieho pracovného prostredia.
 
NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE
LipoLife 3G s diódovým laserom s vlnovou dĺžkou 1 470 nm prináša do oblasti tumescentnej liposukcie tie najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú cielené odstraňovanie tukového tkaniva s minimálnym krvácaním a tvorbou modrín,a to všetko pri menšej námahe vynaloženej zo strany lekára a kratšom čas epotrebnom na rekonvalescenciu pacienta.
Systém v sebe spája laserové žiarenie s vlnovou dĺžkou1470nm,ktorá je špecificky určená na absorpciu tukov a vody,s jedinečným vláknom Angel svyžaroTM vaním do kruhu pre rovnomernú distribúciu tepelnej energie s kontrolou teploty a s kanylou pre súbežnú aplikáciu lasera a odsávania. Vďaka týmto prvkom LipoLife 3G ponúka kvalitnejší lifting, skrátený čas zákroku, vysokú vitalitu tuku na úspešný prenos a lepšie klinické výsledky.
 
ŠPECIÁLNE SVETELNÉ VLÁKNO-BEZPEČNÉ PRE KOŽU
Súčasťou systému LipoLife 3G je aj špeciálne svetelné vlákno Angel s kruhovým vyžarovaním, integrované do TM kanyly s perforovanou špičkou Mercedes, ktoré vyžaruje energiu v 360°uhle.
Vyžarovaním laserového lúča do kruhu sa zabezpečuje pôsobenie energie s nízkou hustotou, čo má viaceré výhody, vrátane minimalizácie rizika vzniku popálenín, rovnomernej distribúcie energie po celom povrchucieľovej oblasti, rýchlejšieho odstraňovania tukových buniek, pokrytia väčšej oblastit kaniva ako a jzrýchlenia celej procedúry.
Vyžarovanie vlákna do kruhu umožňuje bezpečné, jednotné a účinnejšie vypnutie kože pri zákroku.
 
INFILTRÁCIA A ODSÁVANIE
Mimoriadne tichý a účinný aspiračný systém obsahuje tripumpy: hadicovú pumpu na infiltráciu anestetickej zmesi a dve sacie pumpy na odsávanie tuku.

SÚBEŽNÁ APLIKÁCIA LASERA A ODSÁVANIA
LipoLife 3G obsahuje špeciálnu kanylu, ktorá umožňuje súčasné pôsobenie lasera a odsávania. Tento jedinečný prvok pomáha lekárom ľahšie prechádzať tkanivom ar ýchlejšie a účinnejšie odstraňovať tukové bunky.
Laserová energia po prieniku do tkaniva kauterizuje cievy, čím sa minimalizuje krvácanie, opuchy a traumy,akými sú napríklad hematómy, edémy a modriny a taktiež sa na minimum obmedzuje pooperačná bolesť.

OBLASTI VHODNÉ NA OŠETRENIE
Pomocou systému LipoLife 3G možno účinne ošetrovať všetky oblasti ľudského tela, a to aj také, ktoré sú pri konvenčnej liposukcii ťažšie dostupné,ako napríklad brada,tvár a krk,ako aj väčšie oblasti s výraznými tukovými ložiskami. LipoLife 3G okrem toho zjednodušuje špecializované zákroky, napr. gynekomastiu.